Digital projektledelse

Digital projektledelse

Mange webprojekter skrider på tid, budget og ressourcer, skaber splid og bristede forventninger i organisationen, ofte grundet urealistiske forestilninger om den kompleksitet og de arbejdsopgaver, der ligger i moderne webprojekter. Det er der heldigvis råd for.

Projektledelse

Hvad er projektledelse?

Der er er skrevet tykke bøger om hvordan man laver projektledelse og hvad projektledelse er, men når alt kommer til alt, er der ikke een metode der passer til alle projekter. Hos Nioba er vi inspireret af mange forskellige modeller, og tilpasser dem til hver enkelt sceniare. Et fællestræk er struktur, kommunikation og måling.

Hos os, handler projektledelse af webprojekter, om:

Struktur så vi ved hvordan vi laver arbejdet, kommunikation så vi ved hvem der gør hvad, og hvornår, og måling, så vi kan kontrollere om opgaven er løst tilfredsstillende.

Hvordan vi arbejder med projekter

Vi tager udgangspunkt i forskellige modeller, herunder særligt procesmodellen Prince2 og den agile model Scrum.

Hvad ønsker I at opnå?

Sammen med jer, analyserer vi projektet, opsætter mål, laver risiko- og ressourceplanlægning.

Vi anvender forskellige værktøjer til effektivt at kunne styre projektet igennem de forskellige faser. Det kan være værktøjer som Trello, Gantt diagrammer, Burndown charts eller mindmaps.

tegning projektledelse
trello projektstyring

Hvorfor bruge os til projektledelse af jeres nye website?

I mange virksomheder udpeger man en intern medarbejder som projektleder. Det kan være fint, men det kan også betyde at projektlederkasketten bliver sendt på omgang, efterhånden som de enkelte medarbejderes daglige opgaver fylder mere og mere. Projektet bliver nedprioriteret – og udskudt.

Vi kender og forstår mange af de teknologier og udfordringer der spiller ind, som øger kompleksiteten i et webprojekt. Et projekt består af kommunikation – og beslutninger. Vi kan hjælpe dig med at træffe de rigtige.

Du får struktur på projektet. Du får ro i maven over, hvor i processen dit webprojekt befinder sig.