Projektledelse af websider

Du skal kun bekymre dig om projektledelse af dine webprojekter, hvis du gerne have et website færdig indenfor en bestemt deadline, være sikker på at prisen ikke skrider og at du får leveret det du ønsker.

Så: Hvad er projektledelse – egentlig?

Projektledelse er først og fremmest en disciplin, som holder fokus på Deadline, forbrug af resourcer (oftest penge og arbejdstimer), samt målopfyldelse og ikke mindst – kommunikation.  For at kunne holde dette fokus anvender projektledelse forskellige planer og modeller. Et eksempel, kunne være et af de mere kendte modeller som eksempelvis risikoplanen. Risikoplanen er et typisk styringsdokument. Her bliver projektets risici nedskrevet, vurderet og der bliver udtænkt en handleplan for at man undgår en risiko bliver til noget – og skulle risikoen pludselig vise sig at folde sig ud, så har vi i risikoplanen taget højde for hvordan vi så angriber denne problemstilling.

Risikoanalyse

 1. ID af risici
 2. Kvantificering (sandsynlighed x konsekvens = risikotal) Udregnes i værdierne 1-10, hvor 1 er mindste og 10 højeste værdi.
 3. Prioritering
 4. Handlinger / Strategier

 

Risikoanalyse

1. ID af risici

2. Kvantificering (sandsynlighed x konsekvens = risikotal) Udregnes i
værdierne 1-10 , hvor 1 er mindste og 10 højeste værdi.

3. Prioritering

4. Handlinger / Strategier

No.RisiciSandsynlighedstalKonsekvenstalRisikotalPrioriteringHandlinger/Strategier
 Mulige problemerSandsynlighed

for at problemet

opstår

Konsekvenser for projektets succesRisiko = konsekvens

x sandsynlighed

Risikotal

Hvad gør vi for at forebygge?Alternativ: Hvad gør vi hvis

det alligevel går galt?

1PHP kodesproget vil være for tungt, til at gøre websiden så
dynamisk som der er lagt op til.
PHP anvendes til meget store webløsninger, der indeholder
den dynamik styregruppen ønsker
Det vil kræve kodningen af moduler i et andet sprog, med en
grænseflade til PHP
 IngentingKontakt til udviklingsafdelingen, der kan kode de ekstra
moduler i Ruby on rails.
1>>
3>
>
3>
>
2
Bestyrelsen kan blokere for den økonomiske gennemførelse af
projektet
Seneste statusmail, antyder at der skal skæres på
udgifterne, herunder IT udvikling.>
>
Hvis>
projektetbliver>
for dyrt, vil det ikke blive sat igang.>
 >
Lave en projektplan, så en tydeligt sti viser hvordan
projektet kan gennemføres.>
Projektgruppens arbejde kan tydeliggøre behovet for
løsningen.
>

Afhængig af hvor stor nedskæringen vil være, vil vi kunne
udsætte implementeringen as SaaS modulerne til en senere
regnskabsperiode. Det vil kræve en revidering af den
økonomiske gevisnt af projektet.

3

>

>
10>
3

>
0

>

>
3
Manglende mandskabDer er afsat 2½ stilling til gennemførelse af webprojektet,
men selve gruppen, der kender til projektet, udgør 7
personer.>>
2
Projektet vil blive forsinket med nogle uger, i det omfang
der vil opstå langvarig sygdom, eller
 Vi anvender pair programming, hvilket vil gøre at
projektets slutdato rykkes med ca. 4 uger, men vi sikrer at
essentiel viden forbliver indenfor projektet.
Vi laver omrokering, efter det rokeringsskema som Kim
udfærdiger. På den måde ved vi, hvem der skal erstatte en
evt. Tabt mand på projektet.
>
2>
3

>

6

>


>

>
Argument evt. understøttet af historiske data?

Så projektledelse deler en kompliceret opgave op i mindre, mere arbejdsdulige bidder, og skaber struktur på arbejdsprocessen. Meget enkelt, sørger god projektledelse og god projektstyring for, at et webprojekt ikke er noget udefinerbart, som ligger og svæver et sted ude i organisationen, og som man håber på et eller andet tidspunkt falder ned til jorden i rette rækkefølge.

Hvad er webprojektledelse?

Projektledelse af et webprojekt, eller et IT projekt, adskiller sig på flere områder, fra andre mere traditionelle projekter. Der er naturligvis mange lighedpunkter. Men webprojektledelse er mange gange anderledes, fordi det kræver god forståelse for de tekologier, der ofte er en forudsætning for, at en nyudviklet webside eller webshop fungerer upåklageligt.

Ud over det er der udviklingsfaktoren. Et større projekt løber over længere tid, og i den periode er der stor sansynlighed for, at en del af softwaren ændrer sig, bliver opgraderet, eller i det hele taget fungerer anderledes end den gorde et halvt år tidligere.

Webmodeller vi arbejder med hos Nioba

Hos Nioba er vi inspireret af forskellige modeller. De to mest kendte er Scrum og Prince2.

De agile projektmodeller

I mange It og webprojekter kan det være en fordel at benytte sig af en mere let model, end man måske ville anvende i andre traditionelle projekter. Hos Nioba er vi meget inspireret af “The Agile Manifesto”.

The Agile Manifesto, er et manifest skrevet af en række programmører og systemudviklere der omkring årtusindeskiftet, valgte at anskue projekter anderledes, end det var tilfældet på tidspunktet. De ville blandt andet have mindre dokumentation, mere direkte kommunikation mellem individer, mere direkte kundekontakt og mere fokus på forandringer, fremfor at følge en plan der er nedskrevet.

Du kan læse mere om The agile manifesto her: http://agilemanifesto.org/

Og du kan læse mere om principperne bag det agile manifest her: http://agilemanifesto.org/principles.html 

The agile manifesto første til dannelsen af de agile projektmodeller. Forklaret på dansk, betyder det lettere projektmodeller, som ikke inddrager så megen dokumentation, som visse andre modeller gør det. Ud af the agile manifesto, blev en række modeller udviklet, hvoraf Scrum var den ene.

Scrum er en projektmodel, der vægter mundtlig kommunikation utroligt højt.

Projects in Controlled Environments – 2

Projects in Controlled Environments version 2, eller slet og ret Prince2, er en populær projektledelsesmodel. Prince2 er en såkaldt processmodel. Det er altså en model der vægter en lang række forskellige processer rigtigt højt, for at et projekt kan gennemføres med success. Prince2, forsøger at holde et nøje fokus på alle aktiviteterne i et projekt, og konstant verificere og kontrollere de oplysninger der dukker på. At Prince2 er en model der ønsker at fokusere meget på kontrol, viser navnet også meget godt.

Hos Nioba er vi inspireret af Prince2 på forskellig vis. Et af de steder det kommer til udtryk, er eksempelvis i vores kravsspecifikationer.

Eksempel på kravspecifikation

Nedenfor er et eksempel på en kravsspecificering til en søgefunktion på en webside. Specificeringen afdækker blandt andet formålet med funktionen, hvordan den skal testes og godkendes. Kendere af Prince2 vil bemærke at vi har udeladt mange felter. Dette er bevidst, vi tilpasser og justerer værktøjerne til det enkelte projekt.

 Titel:
 Fritekstsøgning med filtrering
 Formål:
 Besøgende på websiden skal kunne søge/filtrere indhold. F.eks. nyheder, events, udgivelser etc.
 Bestanddele:
 • Søgefelt
  • Filtrering med:
   • Kalender (Dato filtrering)
   • Mødetype (ved events)
   • Lokation (Option)(ved events)
 Udledt af/afhængigheder:
 Søge/filtreringsformularen på dm.dk er et godt eksempel på, hvordan filtrering samt søgning kan kombineres: LINK TIL WEBSITE (FJERNET)
 Kvalitetsforventninger til slut produktet:
En bruger kan skrive f.eks.”Lean” i søgefeltet og efterfølgende få præsenteret en liste over søgeresultater opdelt efter indholdstyper.
Derefter kan brugeren lave en filtrering i forhold til ovenstående filtre
Godkendelses kriterier:
Søgningen skal tage udgangspunkt i teksten der findes på hjemmesiden. Indholdstypen defineres af template fra Sitecore, filtreringen delvis via Sitecore og Dynamics AX
Måling af kvalitet:
Via indtastning af ”ord” præsenteres ”X” for søgeresultat som der kan filtreres på, jf. ovenstående filtreringskrav.
Brugeren skal kunne:
Via indtastning af ”ord” præsenteres ”X” for søgeresultat som der kan filtreres på, jf. ovenstående filtreringskrav.

Typer af filtrering:

 • Kalender (Dato filtrering)
  • Beskrevet som: Dato spænd mellem to valgte datoer
 • Mødetype (ved events)
 • Lokation (Option)(ved events) Tilstrækkeligt ved Øst/Vest. (Nice to have)
 • Område (Defineret i forhold til emner der sorteres i forhold til kontekst; It arkitektur, IT governance, udvikling)
Redaktøren skal kunne:
Intet
Hvor skal der hentes data fra/til?
Fritekstsøgning skal være direkte i Sitecore
Skal der hentes data fra/skrives data til AX?
Filtreringen skal foregå direkte i AX.

(Se vedhæftede dokumenter omkring AX, samt kontaktinfo til kontaktperson hos VIRKSOMHED (Fjernet).)

For at kunne holde fokus på deadline kræver det realistiske kravsspecifikationer og ressourcer der er i stand til at løfte opgaven. Samtidigt kræver det

Alt for mange webprojekter skrider, fordi der ikke er et realistisk billede af den bagvedliggende kompleksitet. Moderne websider en et resultat af mange teknologier der skal arbejde sammen, for at levere det ønskede resultat. Det er desværre noget som ofte blivr glemt.

Hos Nioba er vi inspireret af forskellige projektmodeller.

Agile projektmodeller

Mange projekter drukner under en stor mængde dokumenter og logs.

Hos Nioba hjælper vi med:

Kravsspecificetring

Strategi seminarer

Interim projektledelse i forbindelse med webprojekter

Hvad er formålet – egentlig?

 • Hvad vil vi opnå?
 • Hvornår vil vi være færdige?
 • Hvornår kan vi være færdige?
 • Hvad koster det?
 • Hvilke risici er der? Hvad kan gå galt?
 • Hvordan ungår vi det går galt?
 • Hvem gør hvad?
 • Hvad sker i hvilken rækkefølge?
 • Hvem skal jeg spørge, hvis jeg er i tvivl om noget?
 • Hvor er ansvaret hvis noget går galt?

Dvs. vi hjælper med alt det, der ligger omkring det er bygge selve websitet/webshoppen.

Hvilke fordele er der ved en ekstern projektleder?

 • Du slipper for at forskellige medarbejder har “projektlederkasketten” på, og skal være leder for kollegaer
 • Du kan altid fyre projektlederen med kort varsel
 • Du sikrer, at den rigtige kompetence med den rigtige erfaring agerer projektleder

ALT for mange webprojekter skrider på deadline, pris og funktionalitet.

Hvorfor er webprojektledelse anderledes end almindelig projektledelse?

 

Om Nioba.dk

Vi er et digitalt markedsføringsbureau, der fokuserer på digital markedsføring, digital strategi og digital projektledelse. 

Anmod om et tilbud

Vi tilbyder professionelle SEO ydelser, som hjælper websider med at forøge deres position i Google og andre søgemaskiner. Vi arbejder ligeledes med markedsfrøing hen over alle øvrige internetkanaler.

 

Kontakt os her