Gamification

hjemmeside.dk > sub-domæne
  • 0% 0%
  • 0% 0%

CTR Score 

50%
Optimeringsmuligheder
Titlens (antal) længde
Titlen indeholder (antal) powerwords
Titlen indeholder 'Call to Action'- ord eller et spørgsmål
Beskrivelsens længde
Beskrivelsen indeholder (antal) powerwords
Beskrivelsen indeholder 'Call to Action'- ord eller et spørgsmål
BONUS: Titlen indeholder et tal - Cool!
BONUS: Beskrivelsen indeholder et tal - Cool!