0
Estimeret Click Through Rate
Gennemsnitlig pris pr klik på annoncer
0
Estimeret konverteringsrate på dit website
Hvad er den gennemsnitlige værdi af et salg/henvendelse på dit website
Klik
Udgifter i alt
Besøg der køber
Omsætning 

SÅ MANGE LÆSERE HAR DU BRUG FOR 

Skift imellem avanceret og enkel tilstand
10
Hvor er søgeordets startplacering (1-10)?
10
Hvilken placering ønsker du at opnå?
0
Estimeret konverteringsrate på dit website
Hvad er den gennemsnitlige værdi af et salg/henvendelse på dit website?
Antal besøg ved startplacering:
Antal besøg ved forbedret placering:
Stigning i procent:
Stigning i omsætning:
Stigning i omsætning:
Stigning i antal besøgende 

*TEKST*
*TEKST*
Hvad koster en ny kunde? 

*TEKST*
*TEKST*
*TEKST*
*TEKST*
*TEKST*
*TEKST*
Hvor længe er dit produkts landingsside om at loade?
Forøgelse af salg %

A Rate %

B Rate %

Forskellen på de to landingssider  %