Digital strategi

Turnaround, nye markeder og analog til digital

Vi har hjulet danske virksomheder med at vende en nedadgående spiral, hvor markedsføringen online var en udgift, og ikke en investering. Vi har flere konkrete erfaringer med virksomheder der skal finde nye markeder i udlandet og vi har stærk erfaring i at hjælpe virksomheder i gang med det digitale markedsføringsetup.

Vi har modsat mange af vores danske konkurrenter, uddannet os i digital strategi og vi kombinerer vores viden med mere end 10 års erfaring som vi binder samme med vores erfaring indenfor projektstyring.

Vores tilgang til digital strategi

Vores tilgang til digital strategi er baseret på, at virksomheden ønsker nye, bedre resultater, og derfor skal gøre noget nyt. Vores udgangspunkt er derfor projektstyring, struktur og proces.

Digital strategi – hvad ønsker forretningen at opnå?

Hovedformålet med en digital markedsføringstrategi er, at vi sætter konkrete mål, som vi derefter via en struktureret arbejdsindsats, får indfriet.

Det lyder simpelt, og værktøjerne man anvender er det som regel også, men ofte kan processen være svær at håndtere og ofte er der stor uenighed om, hvordan man internt i virksomheder og organisationer konkret skal gå til værks.

Måske kender i det, at det kan være svært at holde overblikket over de forskellige marketingindsatser, hvad der er i gang, hvem der styrer hvad, og hvad der skal opnås?

Hvad er værdien af en digitial strategi?

De bløde værdier af en digital strategi er:

  • Klarhed over hvilken retning der er taget
  • Overblik over de digitale kampagner
  • Forståelse for, hvilke ressourcer der skal bruges
  • Indsigt i hvad digital succes kræver

De hårde værdier er:

  • Har virksomheden opnået de vækstmål, som blev sat i begyndelsen. Eksempelvis: Mål: opnå mersalg på 1.000.000 kr. i webshoppen. Realiseret mål: 1.100.000 kr.

Det er helt konkret både de bløde og hårde værdier, som er værdien af en digital strategi.

Hvilke spørgsmål besvarer en digital strategi?

En digital strategi, tager udgangspunkt i at afdække den situation som virksomheden står i. For derefter blandt andet at danne klarhed over følgende spørgsmål:

  • Hvilke ressourcer er der til rådighed?
  • Hvem, internt i organisationen, skal stå på X arbejdsopgaver?
  • Hvornår bliver X kampagne sat i gang?
  • Hvad forventer vi, at have opnået om 6 måneder?
  • Hvem, udenfor organisationen, skal stå for Y arbejdsopgaver?

En digital strategi, skal først og fremmest skabe overblikket over, hvad virksomheden ønsker at opnå, derefter synliggøre hvordan det mål skal opnås, og til sidst teste om målene er opnået.

Som de fleste oganisationskonsulenter ved, er nøglen til succes ofte ikke at beslutte, hvad der skal gøres af nye initiativer, men først og fremmest at gennemfgøre det, der allerede er besluttet. Derfor er en digital strategi også en konkret værktøj, der synliggør, hvordan man skal opnå de mål, som allerede er blevet besluttet.

En digital strategi, bliver derfor det værktøj, som får virksomhden til at gennemføre de mål, som virksomheden allerede har sat sig på det digitale område.

Data- og ressourcebaseret strategi

En digital strategi, kan tage udgangspunkt i mange ting. Formålet er dog klart: Det skal give en synlig effekt.

Derfor handler en digital strategi om, at indsamle og analysere både målgrupperne i markedet, konkurrenternes stærke og svage sider, virksomhedens historiske data (hvor mange besøg har websiden genereret, hvor meget har webshoppen solgt for, hvad er konverteringsraten, hvor mange har reelt set kontaktet os gennem vores Google annoncer etc.)

Hvad mange digitale strategier ikke altid tager højde for, er ressourcerne. Derfor skal strategien også afdække hvilke ressourcer har virksomheden til rådighed. Eksempelvis giver det ikke mening at igangsætte en større kampagne på Facebook, hvis ikke virksomheden har en ressource der kan varetage den opgave.

Med informationer fra både data og tilgængelige ressourcer, skræddersyer vi en digital strategi, så den passer præcist til jeres virksomhed, organisation eller forretning.

Hvilke virksomheder har typisk glæde af en digital strategi?

Digital strategi kan i udgangspunktet anvendes af alle virksomheder, fordi den digitale strategi kan skaleres alt efter virksomhedsstørrelse.

Men mellemstore og større virksomheder/oganisationer vil ofte opleve en større effekt. Årsagen til det, ligger i, at der i større virksomheder ofte er flere resourcer at arbejde med, kompleksiten i opgaverne er større og der er ganske enkelt flere ting der skal tages højde for.

Ved at danne overblik over ovenstående, vil effekten af den digitale strategi ofte være markant og tydelig.

Implementering af en digital strategi med Nioba som sparringspartner

Når først den digitale strategi er færdiglavet, skal strategien imlementeres. I den proces hjælper vi fra Nioba, på det niveau som virksomheden har brug for. I større processer er vi typisk involveret i højere grad, og i andre situationer varetager virksomheden selv implementeringen gennem egne konsulenter.

Jeg samarbejdede med Nioba fra 2017 til 2019, omkring digital strategi, søgemaskineoptimering og Google ads … Nioba har været en god, professionel og tillidsfuld sparringspartner, som jeg varmt kan anbefale til andre.

Joan Kristensen

Marketing Coordinator, Dynamica Ropes

POV International samarbejdede med Nioba i efteråret 2019, både omkring et analytisk arbejde, digital rådgivning, digital strategi og markedsføring på de sociale medier. Regin er en dygtig rådgiver, grundig og fagligt dygtig, og med et godt øje for kundens forretning. Og derudover behageligt selskab!

Jeg kan til enhver tid anbefale Nioba til andre, der søger hjælp og viden indenfor digital markedsføring eller digital strategi.

Nana Balle

Food editor, POV International

Regin og Nioba har udviklet vores digitale strategi i flere år. De har bygget og vedligeholdt vores websider, og uddannet vores ansatte til at opdatere siderne på egen hånd.

De har også optimeret vores webside og produkter til søgemaskinerne. Vi har brugt deres services mange gange og vil fortsætte samarbejdet i fremtiden.

Morten Thrane

Direktør, Tantec

Som ny administrerende direktør for ProLøn skulle jeg eksekvere en hurtig omstilling fra analog til digital markedsføring. Det involverede en lang række aktiviteter af både strategisk, taktisk og operationel karakter. Jeg så mig om efter kompetent hjælp og fik anbefalet Regin fra Nioba.

Vi fik hurtigt etableret et meget velfungerende samarbejde, hvor Regin forestod udarbejdelse af oplæg til en digital strategi for ProLøn ... Regin har således været en uvurderlig hjælp i etablering af ProLøns nye digitale platform ...

Jeg kan på det varmeste anbefale Regin både som menneske og som faglig ekspert.

Finn Conradsen

Direktør, ProLøn

Her kan du se hvem, du kan kontakte for at høre mere om digital strategi

Regin

Regin er uddannet Cand.IT i systemudvikling og digital projektstyring og har en diplom i digital markedsføring fra Institute of Data and marketing i London.

Han har arbejdet med digital marketing siden 2003 og er indehaver af flere Google, Bing og projektledelses certificeringer.

Privat bor han med Louise, er tidligere elitesportsudøver og vinterbader. Lær mere om Regin og hvilken sport han har været udøver indenfor >>

Certificeret Google Partner

google partner logo

Certificeret Google Ads

Google ads certified logo

MAYHAW Cycle® er vores eget udviklede proceshjul, som er tilpasset hvert område vi arbejder med. Proceshjulet gør at du også kan følge med i hvad vi arbejder på for dig, og hvorfor vi gør det.

Monday.com er det værktøj som vi bruger til, at strukturere vores arbejde for dig. Så kan du følge med i arbejdet og både se og tilføje opgave selv.

Google Data Studio bruger vi til, at skabe et overblik over præcist de information, som er vigtige for din forretning. Inkl. en forklaring på de informationer du finder.

Vores videorapportering giver dig, som betalende kunde, et overblik over din forretnings fremgang, samt en forklaring på de data og informationer, som er vigtige for dig.

Skal du være vores næste gode case?

 

Læg en besked til os eller giv os et ring. Så vi kan høre mere om dine mål for virksomheden.