Digital strategi

Digital strategi

Behovet for digital strategi for markedsføringen

Rigtig mange virksomheder, store som små, har ikke en digital strategi for markedsføringen. Årsagerne kan være mange, det er uoverskueligt, hvor begynder man, hvad skal være med i en digital strategi, hvad vi vil egentlig opnå osv.

En god digital strategi er ikke et flot dokument med en masse pæne grafer, trykt på miljøvenligt papir, som skal gemmes bort i en skuffe når den først er lavet.

Det er et organisk dokument, der skal hjælpe virksomheden med at opnå de mål den sætter sig, og danne en ramme om markedsføringen.

hvorfor en digital strategi
services-prize-on-light

Hvorfor anvende en strategi?

Mange virksomheder laver det vi kalder “Spot-markedsføring”. Det kan bedst beskrives som: virksomheden sætter spot på en enkelt disicplin; “Nu laver vi lidt SEO” eller “Nu laver vi noget Linkbuilding”. Og bagefter ser virksomheden på, om den egentlig opnåede de mål den satte sig for.

Det kan være fint, at gøre det på denne måde, men det kan også være meget uoverskueligt, og mange indsatser kan blive eksekveret i den forkerte rækkefølge!

En samlet digital strategi afvejer hvilke værktøjer man skal anvende, hvad man vil opnå, og hvordan man kontrollerer at man har opnået det man satte sig for. Det skaber overblik, transperens og fokuserer forretnbingen der, hvor man arbejder for at opnå de mål man har sat sig.

Hvordan vi arbejder med digital strategi

Hos Nioba er vi i særlig grad inspireret af to modeller for digital strategi til markedsføring. Det er henholdsvis SOSTAC og Avninash Kaushiks Digital Marketing and Measurement Model.
SOSTAC er et acrynom og stpår for:

  1. Situation (Situationsanalyse) – Hvad er status lige nu – hvor står vi
  2. Objectives (Målsætninger) – Hvor vil vi gerne hen?
  3. Strategy (Strategi) – Hvordan kommer vi derhen?
  4. Tactics (Taktik) – Hvad skal vi helt præcist gøre for at nå derhen?
  5. Action (Handlinger) – Hvordan ser vores plan ud, og hvem gør hvad?
  6. Control (Kontrol) – Hvordan måler vi vores resultater og opnåede vi vores Objectives/Målsætninger

Modellen skaber et overblik, og sikrer at vi ved hvem der gør hvad, og hvilke mål vi stræber imod. Modellen tilpasses den enkelte virksomheds situation.

succes-med-digital-marketing
succes med digital strategi

En investering i digital strategi betaler sig

Vi hjælper dig med at stille skarpt på din virksomheds markedsføringsstrategi. Vi afklarer hvilke ressourcer du har i øjeblikket, hvad du vil opnå, hvordan du skal opnå dine mål og hvordan vi sammen kan kontrollere at du har opnået dine mål.

Vi hjælper dig med at binde din strategi sammenVi hjælper dig til, at optimere din digitale organisation og de redskaber, der skal til for at arbejde effektivt online.

Med en strategi bliver du leverandøruafhængig. Du vælger de leverandører der skal eksekvere din markedsføring, og med en strategiplan ved du hele tiden hvad du får ud af din markedsføring.